Udskoling

I udskolingen kan man for alvor bygge videre på eleverne almene viden og dermed perspektivere kanonundervisningen. De nutidige kanonemner kan ses i historisk perspektiv og de fortidige kan se i nutidigt. Elevernes medieproduktioner kan i højere grad målrettes specifikke målgrupper eller formål: Helsingør Kommune vil gerne tiltrække flere turister - lav en kampagnefilm med afsæt i kulturkanonen ...

Brug nyhedsmediernes fortælleformer

Nyhedsmediernes fortælleformer kan bruges på forskellig vis i kanonundervisningen for de store klasser, som nu må forventes at være fortrolige med disse:

  • Producer et nyhedsindslag til radio/tv eller skriv en nyhedsartikel, som om de var til stede en gang, hvor der skete noget spændende på stedet.
  • Optag en radiomontage om livet på stedet i nutiden. Beskriv oplevelsen af at være på stedet, find kilder til interview, brug lydeffekter fra Freesound og reallyd fra stedet.

Formidl fakta og historie gennem spil

Gennem både brædtspil og elektroniske spil kan eleverne formidle de vigtigste oplysninger og forhold omkring kanonemnerne til fx yngre elever eller forældre på et forældremøde. Lad eleverne selv byde ind og bygge videre på denne liste af muligheder. Ud fra artiklerne på www.helsingorkulturkanon.dk og ekskursioner til kanonstederne researcher eleverne selv indtil de har tilstrækkelig baggrundsviden. Opstil kriterier for formål med spillet og dets målgruppe.

  • Trivial pursuit. Brug den originale spilleplade og lav nye kort til. Gruppevis laver eleverne kort til de forskellige kanonsteder.
  • Skattejagt. Eleverne forbereder en skattejagt hjemmefra til resten af klassen, som de så skal afprøve på en fælles tur ud til stedet.
  • Orienteringsløb med QR-koder, som giver info eller stiller opgaver om stedet.
  • Quiz – SmartBoards har indbyggede quiz- og spilskabeloner, som eleverne kan fylde ud med spørgsmål og svar om stederne.

Tilrettelæg en kulturkampagne

Arbejd med opgaver, der har et autentisk tilsnit: Fx kampagner, der skal tiltrække borgere eller turister til Helsingør. Analyser kulturkanonens potentialer i forhold til forskellige målgrupper og udvælg de kanonemner, som skal indgå i kampagnerne. Få værktøjer og inspiration i Kampagneværkstedet på DR Skole. Få inspiration fra Visit Nordsjællands prisbelønnede præsentationsfilm om Kongernes Nordsjælland