Mellemtrin

Allerede på mellemtrinnet kan eleverne betragtes som erfarne it-brugere. Det kan man lade smitte af på kanonundervisningen. Stil opgaverne mere åbent og se, hvad der sker. Elevernes egne holdninger til de kanoniserede emner bliver mere artikulerede, hvilket man med fordel kan lægge ind som en del af deres arbejde med kulturkanonen.

Fortæl kanon-figurernes historie

Holger Danske på Kronborg, pigerne fra Danserindebrønden og HAN på Kulturhavnen i Helsingør… Der optræder flere markante figurer i kulturkanonen. Besøg dem med klassen og find ud af deres egentlige baggrund. Få eleverne til at digte videre på, hvad figurerne ville fortælle, hvis de kunne tale:

  • Animer et ansigt med app’en Morfo. Digitale fotos af figurens ansigter kan eleverne animere i Morfo. Elevernes forestilling om, hvad figurerne ville fortælle, hvis de kunne tale, skriver de sammen til et manus. Manus bruger de, når de skal optage speak til animationen. Ansigtets mimik bevæger sig, så det passer til. Morfo findes iPad og kommer til Windows.
  • Lav tegneseriefigurer med Powtoon eller PowerPoint. Knap så teknisk avanceret kan elevernes lave tegneserier med deres fotos af kanonfigurerne. Fyld digitalkameraet eller mobiltelefonen med billeder i forskellige beskæringer, vinkler og afstande og udvælg nogle til en tegneserie. Brug multimedieværktøjet Powtoon i Skoletube eller ganske enkelt PowerPoint, hvori man også kan indsætte talebobler.

Lav tidslinje over kulturkanonen

En tidslinje med alle eller blot udvalgte kanonemner giver et overblik og danner udgangspunkt for en samtale om både de enkelte emner og det samlede billede af, hvad der i følge kulturkanonen er umisteligt i Helsingør.

Hvorfor er der flest kanonemner fra gamle dage? Hvad gør de nutidige emner umistelige? Hvordan kunne en kulturkanon se ud i 2100?

Der findes mange tidslinje-værktøjer på nettet, flere af dem gratis. Tiki-Toki på Skoletube kan bruges fra 4. klasse.

Genskab fortællingerne som rollespil

Arbejd med kanonstederne som kulisse for rollespil, der afspejler stedets historie, centrale personer og begivenheder. Tag fotos eller video af seancerne og rediger det til en billedfortælling eller film i videoredigeringsprogrammet Moviecut på Skoletube.

Hvordan var livet som tiggende munk i Karmelitterklostret? Hvad var arbejdsfordelingen mellem de ansatte kvinder og (to) mænd i Helsingør Børneasyl? Hvordan opleves det, at få (eller ikke at få) hovedrollen i Ungdomsskolens årlige musical?