Kanon-undervisning

Didaktiske overvejelser om undervisning med kulturkanonen

Helsingør Kommune har sin egen kulturkanon. For de fleste skoleelever rejser udsagnet flere spørgsmål end det giver svar: Hvad er en kanon? Hvad er kultur? Hvad er en kommune? En undersøgelse og afklaring af begreberne er altså nødvendig – i sig selv et godt udgangspunkt for undervisning. Ikke mindst i dansk, orienteringsfagene og klassens tid. Emnerne går på tværs og har alment dannende aspekter.

Jo ældre eleverne er, des nemmere vil de naturligvis kunne forholde sig til begreberne. Men med den rette lærerstøtte, kan også indskolingseleverne få udbytte af arbejdet. I forbindelse med nomineringen af emner til kulturkanonen gav Espergærde Ungdomsskole dette humoristiske (og sexede) bud på, hvad en kulturkanon er.