Indskoling

Hvor undervisningen i selve kanon-begrebet måske forekommer sværest på indskolingstrinnet, er muligheden for ekskursioner til udvalgte kanon-steder oplagt. I forvejen kendte tur-mål som Flynderupgaard, Kronborg og Gurre Slot er på listen - steder som i de små klasser lægger op til emnebaseret undervisning. Men også den helt nye bevægelsesarena, Multiparken, hvor idrætsfaget kan trives, springer i øjnene.

Brug fiktive fortællinger

Udvælg og besøg kanon-steder med det formål at lade eleverne skrive fiktive fortællinger. Instruer dem på forhånd i, at et barn skal være hovedpersonen. Tag fx udgangspunkt i Fantasy-genrens tradition for at blande historiske forhold med magi og fri fantasi.

Forestil dig, at du var staldknægt på Gurre Slot i 1300-tallet. Kong Valdemar Atterdag opholdt sig på slottet og der var fest. Pludselig hører du en hest hviske om den ulykkelige prinsesse …

Som lærer kan du fortælle eleverne faktuelt om kanon-stedet ud fra teksterne på www.helsingorkulturkanon.dk. Gør brug af hjælpemidler som Den Talende Bog. Flere steder optræder centrale figurer, der har en spændende betydning og fortælling knyttet til sig: Holger Danske på Kronborg, HAN på Kulturhavnen i Helsingør og danserindepigerne ved Danserindebrønden.

Giv udtryk for indtryk

Oplev kanon-steder med sanserne. Led elevernes opmærksomhed hen på stemningen, som den opleves gennem sanserne.

Hvad ser du? … Luk øjnene og beskriv, hvad du lugter … Hvad hører du, når du lukker øjnene?

Brug kameraer, diktafoner og mobiltelefoner til at optage umiddelbare observationer. Eleverne kan interviewe hinanden. Tag billeder og optag lyd fra stedet. Rediger billeder, speak og lydoptagelser fra stedet i en billedfortælling der udtrykker elevernes sansemæssige oplevelse af stedet. Moviecut egner sig til video og i Powerpoint 2010 giver er mulighederne for billedbehandling, animation og collage-effekter gode. Udgiv produktionerne på SkoleTube, hvor det er nemt at styre, hvem som skal have adgang til at se dem.

Blog for begyndere

I ElevIntra kan eleverne blogge til og med hinanden. På tværs af klasser og med forældrene som kommentatorer. Udvælg igangsættende emner efter besøget på et eller flere kanon-steder

Hvad ville du tænke, hvis du var HAN? Hvad er så særligt ved Kronborg, at det er verdenskendt?  i forhold? Hvilke steder i Helsingør skulle borgmesteren fremhæve, hvis han skulle få flere familier med børn til at flytte til Helsingør?