Elev til elev

HF-elever på Espergærde Gymnasium har udviklet undervisningsidéer til 6.-7. klasser. Idéerne kan versioneres til andre klassetrin.

Denne sektion indeholder undervisningsidéer målrettet 6.-7. klasse udarbejdet af en 1. HF-klasse på Espergærde Gymnasium og HF, som i historie og dansk selv har arbejdet med Helsingør Kulturkanon. HF-klassen fik stillet til opgave på baggrund af deres historiefaglige viden om selv-valgte kanoniserede emner at udarbejde undervisningsforløb med inddragelse af it (herunder redskaberne i SkoleTube) og bevægelse. Alle forløbene er lavet med henblik på ekskursion til de kanoniserede emner. Forløbene kan versioneres til yngre klassetrin:

Materialerne er ikke professionelt forlagsredigerede undervisningsforløb og vil for de flestes vedkommende kræve lærerens egen mellemkomst og forberedelse. Vejledninger er lagt ud som tekstdokumenter, så læreren selv kan redigere dem.

Selve undervisningsmetoden, ‘elev til elev’, kan også bruges som inspiration for fx projektopgaven i 9. klassen, hvor produktet for en opgave kunne være et undervisningsforløb som her eksemplificeret af HF-eleverne.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem klassen, dens lærere, LærIT og medieundervisning.dk

 Espergærde Gymnasium og HF     medieundervisning.dk      Skoletube