KULTURKANON I SKOLEN

Kulturkanonen henvender sig også til den yngste del af befolkningen – børnene, som selv har været med til at udvælge den. I skolen udgør kulturkanonen et tværfagligt katalog med emner, der egner sig til undervisning. Både for skolebørn i kommunen og klasser på ekskursion eller lejrskole i området.

Disse sider giver inspiration til undervisning med afsæt i kulturkanonen. Mulighederne bliver selvsagt ikke udtømte. Men idéer og retninger slås an. Tre grundlæggende principper er styrende i materialet:

  • Kanon-tanken – hvilke didaktiske muligheder rummer den?
  • Fysisk nærkontakt – eleverne skal ud og opleve de kanoniserede emner
  • It-anvendelse – nutidig teknologi støtter op om elevernes møde med kanonen

Materialet er målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling. Desuden er der forslag til lejrskoleforløb og forløb produceret af HF-elever til yngre elever om udvalgte emner i kanonen (‘elev-til-elev’-forløbene). Begynd med at lade dig inspirere af rundtur på www.helsingorkulturkanon.dk. Orienter dig i materialet her. Og zoom da selv ind på de enkelte emner.

Traditionelt set er en kanon bindende eller obligatorisk i undervisningen. Sådan er Helsingør Kulturkanon ikke tænkt. Den er slet ikke til pligt – den er til lyst. God fornøjelse med arbejdet.

Skolesiderne er udarbejdet af danskfaglig CFU-konsulent Trine Ferdinand, og undervisningskonsulent Aslak Gottlieb, medieundervisning.dk. Siderne egner sig ikke til mobil visning.

Udskolingseleverne er fortrolige med nyhedsmediernes fortælleformer og har opbygget almen viden - begge dele kan udnyttes i kanonundervisningen

Kanon på farten

Eleverne skal ud i virkeligheden og opleve emnerne på kanonen. Med brug af it kan de forberede sig og bearbejde deres oplevelse. Kanonen har et særligt mobilsite. Elever med smartphones kan altså nemt læse om kanonen på farten.