Tankerne bag

Fællesskab, medborgerskab og engagement. Det er nogle af de ord, der gemmer sig bag ideen om Helsingør Kulturkanon. Kulturudvalgts ønskede, at så mange borgere i Helsingør Kommune som muligt skulle kunne genkende den endelige kanon, og derfor har borgerne under hele tilblivelsen været involveret.

Den 28. febrruar 2012 godkendte Helsingør Kommunes Kulturudvalg et koncept for Helsingør Kulturkanon. I konceptet stod der blandt andet:

Kulturkanonen bygger på og understøtter visionen om at Helsingør Kommune vil være kendt som kommunen, hvor fællesskabet fremmer livskvaliteten.

Den læner sig også op ad Helsingør Kommunes strategi om at komme tættere på hinanden blandt andet ved hjælp af styrket dialog, flere aktiviteter der fremmer fællesskabet og mangfoldigheden.

Gennem bred inddragelse af børn, unge og voksne borgere i Helsingør Kommune skal det udvælges en række emner, der er værdige til at blive kanoniseret.

Processen omkring kulturkanonen har til hensigt at:

  • Styrke fællesskabet i Helsingør Kommune
  • Fremhæve de helt særlige kvaliteter som knytter sig til Helsingør Kommune
  • Skærpe interessen for at besøge og gå på opdagelse i Helsingør Kommune
  • Udbrede forståelse for og kendskab til helt særlige steder, personer, begivenheder, kunstværker, bygninger med videre, der har haft – og stadig har en uomtvistelig betydning for livet i Helsingør Kommune

Helsingør Kulturkanon er skabt af borgerne i Helsingør Kommune

4650 stemmer

I løbet af de 14 dage, borgerne kunne stemme på de 120 forskellige forslag til Helsingør Kulturkanon, blev der afgivet 4650 stemmer.