Gurre Slot

Det var et af Kong Valdemar Atterdags foretrukne opholdssteder og dermed et af Danmarks centrale steder i 1300-tallet. I dag står ruinerne af Gurre Slot tilbage som minde om datidens storhed i et nutidigt picnicpassende landskab.

Det er kun de nederste dele af det store kampestenstårn fra 1100-tallet, der i dag står tydeligt tilbage ved ruinerne af Gurre Slot. Røde og grå murrester i de grønne landskab mod Gurre Sø.

Resten er overladt til fantasien.

Sådan har det været siden midten af 1500-tallet, hvor slottet formentligt blev ødelagt under Grevens fejde, og sådan bliver det nok ved med at være, selvom der af og til bliver talt om genopbygninger og rekonstruktioner.

Men måske er det bedst at overlade Gurre Slot til fantasi og forestillinger. I hvert fald har stedet altid været en kilde til inspiration, og der er skrevet mange digte, sagn og folkeviser om stedet.

1800-tals-forfatteren J.P Jacobsen beskrev blandt andet Gurre Slot i digtene ”Gurresange”.

Disse blev sidenhen oversat og udødeliggjort af den østrigske komponist Arnold Schönberg i form af korværket ”Gurrelieder”.

Allerede i sin storhedstid i 1300-tallet havde Gurre Slot og omgivelserne tilsyneladende en særlig tiltrækningskraft.

I hvert fald skulle Kong Valdemar Atterdag havde sagt, at Gud måtte beholde sit himmerige, hvis blot han måtte beholde sit Gurre. Valdemar Atterdag døde i øvrigt på Gurre Slot i 1375.

Vidste du, at Gurre Slot efter sit forfald i 1500-tallet fik funktion som en slags genbrugsstation, hvor folk kom og hentede materialer til deres huse.

3 kommentarer om “Gurre Slot

  1. 21. september 2012 Aslak Gottlieb, 3060 skriver:

    Det er et fantastik kulturlandskab og skovområde – meget velegnet til familie- og skoleaktiviteter. På Grydemoseskolen er der fx tradition for at klasser overnatter i shelter i Krogenberg Hegn nær ved.

  2. 21. september 2012 Hanne Holmgaard, 3080 skriver:

    Det er et sted, der emmer af historie. Naturen omkring er meget smuk og indbyder til smukke familieoplevelser

  3. 21. september 2012 Jørn Larsen, 3100 skriver:

    Den lørdag der ligger nærmest 15/6 Valdemarsdag har kulturrideklubben “Kong Valdemars Venner” i 23 år lavet et lille event på Gurre Slot, og redet det vilde ridt fra Gurre til Burre. Et event der har haft den effekt, at Riddermarkedet er opstået På Esrom kloster. Gurre borg er det sted, Valdemar Atterdag efter sigende fremsagde.: “Lad gud beholde sit himmerrige når jeg blot kan beholde mit Gurre. En kendt lokal borger Holger Drachmann har skrevet et teaterstykke om Kong Volmer. Stedet fortjener langt større opmærksomhed end det har fået i de 62 år, jeg har levet.

Skriv en kommentar

Sådan så Gurre sandsynligvis ud, da slottet var fuldt fungerende. En prægtig middelaldervandborg beliggende på en holm med ringmur, skydeskår og en donjon i midten. I 2005 afslørede Helsingør Kommunes Museers udgravninger fundamenter fra hele det lille bysamfund, der blev dannet omkring borgen. Det er i dag markeret med græsklædte volde på stedet.

PÅ KORT
I NÆRHEDEN

Linjer fra JP Jacobsens Gurre-sange:

Ej længes de Sjæle for Himmerigs Mure
Mer efter at svinge sig ind,
End Valdemar, da han fra Øresunds Kure
Saa Gurres guldglimtende Tind.
Og ej vil jeg bytte dets fredsæle Vang
Og Perlen den lønligen varer,
For Himmerigs Glands og bedøvende Klang
Og alle de Helliges Skarer.