Bymuseet

Det er i lige så høj grad bygningen og dens historie som udstillingerne, der gør Helsingør Bymuseum til noget særligt. Bygningen, der har knap 500 år på bagen, har igennem tiden været brugt til vidt forskellige funktioner på tværs af klasseskel.

Sygehus, borgerhus, hestemølle, lensmandsbolig, latinskole, fattighus, folkebibliotek. Det er de funktioner, det nuværende bymuseum har dannet rammen om, siden Christian 2. i 1516 gav Karmeliterordenen tilladelse til at opføre et sygehus for sømænd.  I 1630 overtog byen bygningen, og den daværende rigmandsbolig blev indrettet til fattighus i stedet.  Denne funktion havde stedet frem til slutningen af 1800-tallet, hvor bygningerne efterhånden blev så forfaldne, at huset – også på grund af sin funktion som fattighus – blev kaldt ”Skændslens Hus”.

Derfor var det en overgang på tale at rive huset ned, men kulturhistorisk bevågenhed forhindrede at dette. I stedet blev bygningen restaureret, og i 1911 flyttede Helsingør Historiske Museum og folkebiblioteket ind. Biblioteket holdt til i bygningen frem til 1973.

I 1554 indrettede den højadelige lensmand Herluf Trolle en bolig til sig selv og sin hustru, Birgitte Gøye. Han udvidede bygningen og etablerede en stor dansesal, som i de kommende år blev flittigt brugt til fester for byens spidser. Der blev i øvrigt bygget en særlig trappeopgang til festsalen, hvis døråbning man stadig kan se i dag på bygningens nordside.

En kommentar til “Bymuseet

  1. 21. september 2012 M. Machholm, 3000 skriver:

    Vigtigt historisk bygningsværk

Skriv en kommentar

En tur igennem Bymuseet er en tur igennem Helsingørs historie som købstad. Museet kan fremvise tusindvis af historiske fund og kuriositeter lige fra sværd og mønter til skibstømmer og gamle kornvægte fra Sundtolddagene.

PÅ KORT
I NÆRHEDEN

En af Bymuseets mest iøjnefaldende udstillinger er miniaturemodellen af byen, som den så ud i 1801. 75 procent af husene fra dengang er i øvrigt stadig at finde i dag, hvis man går en tur rundt i byen.